Sveriges Skateboardförbund

Jag fick i uppdrag att illustrera och layouta Vi gör det tillsammans, en rapport om ledarrollen inom skateboard. Skateboard är en spontanindrott som har gått från att vara en "pojkklubb" ute på gatorna till att organiseras och bli allt mer inkluderande och normbrytande. Detta skulle framgå i bilderna, i övrigt fick jag fria händer. Ett roligt jobb eftersom jag börjat åka lite bräda själv och var med i styrelsen i en skateboardförening - något som förstås var till hjälp när jag skulle göra research då jag faktiskt kan en del om sporten numera.